Машины урд салхины шилний цасан бүрхүүл

  • Машины урд салхины шилний цасан бүрхүүл 5017

    Машины урд салхины шилний цасан бүрхүүл 5017

    Автомашины урд салхины шилний цасан бүрхүүл хяруу, мөсжилтөөс хамгаалах хагас машины хамгаалалтын бүрхүүл 5017SBT

    Хос функц: Урд талын салхины шилний цасан хамгаалалтыг цас болон нарнаас хамгаалахад ашиглаж болно.

    Хулгайгаас хамгаалах олс шинээр нэмэгдлээ: чихний хавчаартай нимгэн чихний хавчаар нь ус гоожихгүй, хулгайгаас хамгаалах олсыг машинд уясан, хулгайн эсрэг давхар даатгал.